Søg - 50575

 • Z1OZ1-K (AS+) - 300/500 V

  Z1OZ1-K er skærmede, UV-bestandige, halogenfrie brandsikre signalkabler. Kablerne er egnede til anvendelse inden for industri- og bygningsinstallationer, offentlige bygninger og kraftværker. Kabler...
 • SCREENFLEX VC4V-K J, EMC

  SCREENFLEX VC4V-K J EMC anvendes, hvor der kræves en kabelforbindelse mellem eksempelvis en frekvensomformer og en motor. Kablet er egnet til udendørs oplægning.
 • SCREENFLEX VC4V-K, EMC

  SCREENFLEX VC4V-K EMC anvendes, hvor der kræves en kabelforbindelse mellem eksempelvis en frekvensomformer og en motor. Kablet er egnet til udendørs oplægning.
 • FLEXTRONIC JE-CH 2075 - 300 V

  FLEXTRONIC® JE-CH 2075 er et kraftværkssignalkabel, som anvendes som installationskabel i svagstrømsanlæg af enhver art. 
 • SCREENFLEX VC4V-K JZ, EMC

  Oliebestandigt, skærmet PVC-styrekabel, der anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til maskiner, kontroludstyr o.lign. 
 • N2XH-J/-O - 0,6/1 kV

  N2XH-J/-O installationskabel anvendes til fast installation, som forsyningskabel, eller hvor der stilles krav om mange ledere som f.eks. trafiklys o.a. Anvendes også, hvor der stilles krav til anve...
 • H05Z1-K / H07Z1-K - 450/750 V

  H05Z1-K / H07Z1-K anvendes som monteringsledning i elektriske anlæg, eller hvor der kræves en halogenfri ledning.
 • H03 VV-F - 300 V

  H03 VV-F anvendes som tilledning til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001 og som indre ledning i brugsgenstande / belysningsgenstande m.v. iht. konstruktionsforskrifterne.
 • H05 VV-F - 300/500 V

  H05 VV-F anvendes som tilledning til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001 og som indre ledning i brugsgenstande / belysningsgenstande m.v. iht. konstruktionsforskrifterne.
 • AXQJ - 0,6/1 kV

  Aluminiumskablerne AXQJ er et halogenfrie kabler, som anvendes til fast installation eller som forsyningskabel. Aluminiumskablerne kan anvendes i tørre og fugtige omgivelser både inde som udendørs,...
 • TOXFREE RZ1-K (AS) - 0,6/1 kV

  TOXFREE® RZ1-K (AS) er en serie helt unikke halogenfrie installationskabler. Kablerne er opbygget som fleksible installationskabler.
 • TOXFREE N2XH-Flex - 0,6/1 kV

  TOXFREE® N2XH-Flex er en serie helt unikke halogenfrie installationskabler. Kablerne er opbygget som fleksible installationskabler.
 • TOXFREE RZ1CZ1-K - 0,6/1 kV

  TOXFREE® RZ1CZ1-K er et fleksibelt og halogenfrit kabel, som kan anvendes til energiforsyning i industrien og til fordelingstavler, kraftværker osv. Velegnet til brug inde/ude, i rør og kabelstiger...
 • TOXFREE RZ1CZ1-K EMC - 0,6/1 kV

  TOXFREE® RZ1CZ1-K EMC er egnet til al anvendelse, hvor der stilles krav om dobbeltskærmede kabler i forbindelse med EMC eller andet. Anvendes inden for industri- og bygningsinstallationer, offentli...
 • SCANLET PLUS Premium - 300/500 V

  SCANLET PLUS installationskabel anvendes til fast installation eller som forsyningskabel, hvor der stilles krav til anvendelse af et miljørigtigt halogenfrit kabel.
 • SCANLET PLUS XGLite 90

  CANLET PLUS® XGLite 90 installationskabel anvendes til fast installation, hvor der stilles krav til anvendelse af et miljørigtigt halogenfrit kabel.
 • SCANLET PLUS EQLQ - 450-750 V

  SCANLET PLUS® EQLQ anvendes i lavspændingsinstallationer, til normal fast installation, hvor der kræves et skærmet kabel i forbindelse med støj såsom f.eks. EDB-installationer på sygehuse. SCANLET ...
 • SCANLET PLUS Armeret - 300/500 V

  SCANLET PLUS® Armeret anvendes til fast installation eller som forsyningskabel, hvor der stilles krav til anvendelse af et miljørigtigt halogenfrit kabel, som er armeret. Kan anvendes i tørre og fu...
 • POWERHARD RZ1FZ1-K - 0,6/1 kV

  POWERHARD RZ1FZ1-K anvendes til lavspændingsinstallationer, specielt til stalde, foderstofanlæg, eller hvor der er mulighed for gnaverangreb. Kablet er UV-bestandigt og velegnet til udendørs brug.
 • POWERFLEX RV-K - 0,6/1 kV

  POWERFLEX® RV-K er en serie af helt unikke installationskabler. Kablerne er opbygget som fleksible installationskabler og fremstillet af PVC. Kablerne er egnede til al anvendelse inden for gadelys,...
 • POWERFLEX PLUS YMvKf - 0,6/1 kV

  POWERFLEX® PLUS YMvKf er en serie af helt unikke installationskabler. Kablerne er opbygget som fleksible installationskabler og fremstillet af PVC. Kablerne er egnede til al anvendelse inden for ga...
 • POWERHARD RVFV-K - 0,6/1 kV

  POWERHARD RVFV-K anvendes til lavspændingsinstallationer, specielt til stalde, foderstofanlæg, eller hvor der er mulighed for gnaverangreb. Kablet kan også anvendes til skibs- og generatorinstallat...
 • POWERHARD RVhMVh-K, XLPE/SWA/PVC - 0,6/1 kV

  POWERHARD RVhMVh-K anvendes i lavspændingsinstallationer, specielt i omgivelser som benzinstationer, petrokemisk virksomhed, raffinaderier, oliedepoter etc. eller hvor der er risiko for mekanisk på...
 • SCANLET PLUS LED - 300/500 V

  SCANLET PLUS® LED anvendes til installation af downlight belysning. Kablet er specielt modstandsdygtigt over for den varme, downlight belysning giver.
 • ALUflex XGLite - 0,6/1 kV

  Aluminiumskabler ALUflex® XGLite anvendes, hvor der stilles krav om halogenfrie kabler til forsyning af eltavler, maskiner, i industrien, større bygningskomplekser, datacentre eller hos den lokale ...
 • ALUflex AL-S - 0,6/1 kV

  Aluminiumskabler ALUflex® AL-S anvendes, hvor der stilles krav om halogenfrie kabler til forsyning af eltavler, maskiner, i industrien, større bygningskomplekser, datacentre eller hos den lokale el...
 • ALUflex AL-M - 0,6/1 kV

  Aluminiumskabler ALUflex® AL-M anvendes, hvor der stilles krav om halogenfrie kabler til forsyning af eltavler, maskiner, i industrien, større bygningskomplekser, datacentre eller hos den lokale el...
 • ALUflex AL-R - 0,6/1 kV

  Aluminiumskabler ALUflex® AL-R anvendes, hvor der stilles krav om halogenfrie kabler til forsyning af eltavler, maskiner, i industrien, større bygningskomplekser, datacentre eller hos den lokale el...
 • AXQJ, EMC skærmet - 0,6/1 kV

  Aluminiumskablerne AXQJ EMC Skærmet er et halogenfrie kabler, som anvendes til fast installation eller som forsyningskabel og hvor der stilles krav om dobbeltskærmede kabler i forbindelse med EMC e...
 • TOXFREE ZH RZ1 (AS) AL - 0,6/1 kV

  Aluminiumskabel til faste installationer. Egnet til transport og distribution af el i lavspændingsdistributionsnet, hvor et lav røg udviklende og halogenfri kabel er påkrævet.
 • TOXFREE RZ1-K (AS+) - 0,6/1 kV

  TOXFREE RZ1-K (AS+) kablerne er helt unikke halogenfrie brandsikre installationskabler. Kablerne er egnede til al anvendelse inden for industri- og bygningsinstallationer, offentlige byggerier og k...
 • TOPDRIVE ROZ1-K (AS) VFD, EMC - 0,6/1 kV

  TOPDRIVE® ROZ1-K (AS) VFD EMC kablerne er egnede til al anvendelse, hvor der stilles krav om dobbeltskærmede kabler i forbindelse med EMC eller andet. Anvendes inden for industri- og bygningsinstal...
 • TOPDRIVE ROZ1-K (AS) VFD, EMC - 0,6/1 (1,2) kV

  TOPDRIVE® ROZ1-K (AS) VFD EMC 0.6/1 (1.2) kablerne er egnede til al anvendelse, hvor der stilles krav om dobbeltskærmede kabler i forbindelse med EMC eller andet. Anvendes inden for industri- og by...
 • TOXFREE Z1C4Z1-K (AS), EMC - 0,6/1 kV

  TOXFREE® Z1C4Z1-K (AS), EMC kablerne er egnede til al anvendelse, hvor der stilles krav om skærmede multikabler i forbindelse med EMC eller andet. Anvendes inden for industri- og bygningsinstallati...
 • TOXFREE RC4Z1-K (AS), EMC - 0,6/1 kV

  TOXFREE® RC4Z1-K (AS), EMC kablerne er egnede til al anvendelse, hvor der stilles krav om skærmede multikabler i forbindelse med EMC eller andet. Anvendes inden for industri- og bygningsinstallatio...
 • XTREM H07RN-F - 1 kV

  XTREM® H07RN-F anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse inden for erhverv og landbrug, til vindmøller og generatorer. Kablet bevarer sin fleksibilitet under både ekstrem kulde og varme.
 • SCANFLEX 8200 W Electric CAR, HF - 0,6/1 kV

  Anvendes til installationer til opladning af elbiler og som strømforsyning til fordelingsbokse i ladeanlægget. Kablet er halogenfrit, UV-bestandigt og dobbeltisoleret. SCANFLEX® 8200 W Electric CAR...
 • TOXFREE XZ1-K (AS) - 0,6/1 kV

  XZ1-K (AS) er en serie helt unikke halogenfrie installationskabler. Kablerne er opbygget som fleksible installationskabler. Kablerne er egnet til al anvendelse inden for gadelys, industri- og bygni...
 • TOPDRIVE MARINE ROZ1-K (AS) VFD, EMC - 0,6/1 kV

  TOPDRIVE® MARINE ROZ1-K (AS) VFD EMC kablerne er egnede til al anvendelse, hvor der stilles krav om dobbeltskærmede kabler i forbindelse med EMC eller andet. Anvendes inden for industri- og bygning...
 • TOXFREE XZ1-K (AS+) IEC 60331 - 0,6/1 kV

  XZ1-K (AS+) IEC 60331 er specielt designet til at overføre strøm under de ekstreme forhold, der eksisterer ved brand, hvilket sikrer strømtilførslen til nødkredsløb såsom signallys, røgsugere, alar...
 • Topsolar H1Z2Z2-K - 1,8 kV

  Topsolar H1Z2Z2-K - solcellekabel er et halogenfrit UV-bestandigt solcellekabel, som anvendes til installation af solcelleanlæg samt som montageledning i tavler osv. Kan anvendes inden- som udendørs.
 • SCANFLEX NTMCGCWOEU - 6/10 kV

  Det fleksible SCANFLEX® NTMCGCWOEU-strømforsyningskabel med enkelt kerne kan bruges til korte forbindelser af mobile transformatorstationer til luftledninger, også til brug i jernbanekøretøjer, ski...
 • SCANFLEX NTMCGCWOEU - 12/20 kV

  Det fleksible SCANFLEX® NTMCGCWOEU-strømforsyningskabel med enkelt kerne kan bruges til korte forbindelser af mobile transformatorstationer til luftledninger, også til brug i jernbanekøretøjer, ski...
 • SCANFLEX NTMCGCWOEU - 18/30 kV

  Det fleksible SCANFLEX® NTMCGCWOEU-strømforsyningskabel med enkelt kerne kan bruges til korte forbindelser af mobile transformatorstationer til luftledninger, også til brug i jernbanekøretøjer, ski...
 • SCANFLEX H 2001 - 300/500 V

  SCANFLEX® H 2001 anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til eksempelvis maskiner og produktion. Kablet er oliemodstandsdygtig, brandhæmmende og UV-bestandigt. 
 • SCANFLEX OH 2001 - 300/500 V

  SCANFLEX® OH 2001 anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til eksempelvis maskiner og produktion. Kablet er oliemodstandsdygtig, brandhæmmende og UV-bestandigt. 
 • SCANFLEX CH 2001 - 300/500 V

  SCANFLEX® CH 2001 anvendes, hvor der kræves en fleksibel og skærmet kabelforbindelse til eksempelvis maskiner og produktion. Kablet er oliemodstandsdygtig, brandhæmmende og UV-bestandigt. 
 • SCANFLEX CH 2015 - 300/500 V

  SCANFLEX® CH 2015 anvendes, hvor der kræves en fleksibel og skærmet kabelforbindelse til eksempelvis maskiner og produktion. Kablet er oliemodstandsdygtig, brandhæmmende, UV-bestandig og elektromag...
 • SCANFLEX CHO 2015 - 300/500 V

  SCANFLEX® CHO 2015 anvendes, hvor der kræves en fleksibel og skærmet kabelforbindelse til eksempelvis maskiner og produktion. Kablet er oliemodstandsdygtig, brandhæmmende, UV-bestandig og elektroma...
 • SCANFLEX ES05 VV-F - 500 V

  Oliebestandigt PVC-styrekabel, der anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til maskiner, kontroludstyr o.lign. 
 • SCANFLEX VV-K - 0,6/1 kV

  Oliebestandigt PVC-styrekabel, der anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til maskiner, kontroludstyr o.lign. 
 • FLEXTRONIC 2CH 2050 - 300 V

  FLEXTRONIC® 2CH 2050 anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til eksempelvis måle- eller kontroludstyr i maskiner og produktion.
 • FLEXTRONIC 2CH 2060, brun - 300 V

  FLEXTRONIC® 2CH 2060 i brun anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til eksempelvis måle- eller kontroludstyr i maskiner og produktion.
 • FLEXTRONIC 2CH 2065, blå - 300 V

  FLEXTRONIC® 2CH 2065 i blå anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til eksempelvis måle- eller kontroludstyr i maskiner og produktion.
 • SCANFLEX CTS-HB - 300/500 V

  SCANFLEX CTS-HB anvendes indendørs såvel som udendørs (RAL 8023) til signaltransmission i CTS-anlæg, og hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse. Kablet er halogenfrit og UV-bestandigt. 
 • FLEXTRONIC CH 2001 - 300/500 V

  FLEXTRONIC® CH 2001 anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til eksempelvis måle- eller kontroludstyr i maskiner og produktion.
 • 4x2xAWG24/1 UTP kabel Cat. 5E - LSZH

  Kablerne bruges i telekommunikationsnetværket til transmission af analoge og digitale signaler op til 100 MHz. 
 • 4x2xAWG23/1 UTP kabel Cat. 6 - LSZH

  Kablerne bruges i telekommunikationsnetværket til transmission af analoge og digitale signaler op til 250 MHz.
 • 4x2xAWG23/1 F-UTP kabel Cat. 6 - LSZH

  Kablerne bruges i telekommunikationsnetværket til transmission af analoge og digitale signaler op til 250 MHz.
 • 2x4x2xAWG23/1 UTP Cat. 6 - LSZH dual

  Kablerne bruges i telekommunikationsnetværket til transmission af analoge og digitale signaler op til 250 MHz.
 • 4x2xAWG23/1 U-FTP Cat. 6a - LSZH

  Kablerne bruges i telekommunikationsnetværket til transmission af analoge og digitale signaler op til 500 MHz.
 • SCANFLEX Y 1001 - 300/500 V

  Oliebestandigt PVC-styrekabel, der anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til maskiner, kontroludstyr o.lign.