Bæredygtighed

Teknologien og samfundet har ændret sig markant i de snart 30 år, Scankab har eksisteret. Men én ting har ikke ændret sig. Verden har brug for kabler, og efterspørgslen på en bæredygtig samarbejdspartner har historisk momentum.

Som en af frontløberne inden for udvikling, produktion og levering af kvalitetskabler og føringsveje bidrager Scankab aktivt til den grønne omstilling.
For os handler bæredygtighed især om miljøet med fokus på minimering af energiforbrug, CO2-udledning og affaldsspild.

"Vi kan ikke flytte energi, hvis vi ikke har et kabel. Der skal energi til alt. Som producent af fundamentalt nødvendige forbindelsessystemer kan Scankab gøre en reel forskel, når det handler om at udvikle vores produktionsmetoder og processer i en mere bæredygtig retning."

Grønne indsatsområder

Sådan tager vi et aktivt samfundsansvar
Scankabs brede sortiment af kvalitetskabler er altid testet og certificeret i henhold til internationale standarder. Lovgivning og licensbetingelser er et minimumskrav.

Men vi gør mere end det:

Vi minimerer spild gennem optimering af processer, logistik og lagerstyring.

Vi samarbejder med underleverandører og transportpartnere, der kører efter højeste miljøstandarder.

Vi udvider produktsortimentet, der kan optages i Nordic Ecolabellings database over produkter, som kan anvendes i bæredygtigt byggeri.

Vi uddanner næste generation af installatører indenfor brandsikkerhed m.m. gennem undervisning på skandinaviske uddannelsesinstitutioner.

Vi nedbringer transportemission ved at omstille vognparken fra diesel til el-og hybridbiler.
Det betyder, at vi kan fjerne op til tre dieselbiler fra CO2-regnskabet for hver eneste elbil, vi sender på vejene.

Vi øger sikkerheden i byggeri med CPR-mærkede kabler, der er selvslukkende og testet efter CPR-brandklasserne EN 50575.

Vi demonterer fabrikstromlerne og stabler delene (”flatpack”). Det betyder, at vi ved returtransport af tromleemballage kan sende 90 tromler pr. gang mod tidligere 20 tromler.
Rundt regnet sparer vi 4 lastbiler pr. gang.

Vi genanvender FSC-mærkede trætromler og kabelskrot samt prioriterer miljøvenlig og sikker affaldssortering.

Vi reducerer vores interne rejseaktivitet med op til 75 % via øget brug af online videomøder og virtuelt samarbejde på distancen.

Vi anvender papkasser og plasttromler af genbrugsmaterialer og anvende FSC-certificeret og/eller Svanemærket papir.

Vi bidrager aktivt til den nationale klimaindsats mod mere vedvarende energi som leverandør til kraftvarmeværker, biogasanlæg, vindmølle- og solcelleparker.

 

 

Verdensmål 9 er vores hverdagsmål

Scankab støtter op om FNs Verdensmål med særligt fokus på mål nr. 9. Det handler om at tage aktivt del i opgaven med at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Når der er en naturlig sammenhæng med Scankabs kerneforretning, ønsker vi at gå foran i en bæredygtig retning.