VÆRD AT VIDE OM CPR

Construction Products Regulation er en forordning fra EU. 

På dansk er CPR kendt som BYGGEVAREFORORDNINGEN, der har til formål at regulere grænserne for brandsikkerhed og farlige stoffer i materialer anvendt i byggeri.

Formålet med byggevareforordningen

  • At sikre en harmonisering i hele Europa af anvendte materialer i byggeriet
  • At opnå et højere sikkerhedsniveau for brand og farlige stoffer i materialer, der anvendes i byggeriet
  • At skabe større klarhed og sporbarhed af produkter anvendt i byggeriet

 

Hvad betyder CPR-reglerne for dig?

Installatør:

  • Skal sikre at kablet er CE-mærket og har den korrekte brandklassificering, hvilket findes i DoP
  • Skal kunne træffe det rigtige valg i forhold til den respektive opgave

Rådgiver:

  • Skal kende reglerne
  • Skal kunne træffe det rigtige valg i forhold til den respektive opgave

Distributør:

  • Skal kende til reglerne
  • Skal sikre sig, at kablet er CE-mærket og der medfølger DoP

Scankab Cables er som producent ansvarlig for CE-mærkning og DoP. Scankab Cables fungerer ligeledes som videnscenter og rådgiver om det rette valg af kabler. 

 

INFO