HVILKE KABLER ER OMFATTET AF CPR

Kabler anvendt til fast installation i byggeri er omfattet af de nye CPR-regler.

Herunder: 

 • Kraftkabler
 • Installationskabler
 • Netværkskabler

 

Hvad betyder de nye standarder?

Den tidligere standard IEC 60332-3 og alle underkategorier erstattes af EN 50575, som indeholder 7 underinddelinger:

 • Aca
 • B1ca
 • B2ca
 • Cca
 • Dca
 • Eca
 • Fca

 

De fire klassificeringer B2, C, D og E gælder direkte for elektriske kabler: 

 

EN 50575 indeholder 4 brandklasser, der direkte gælder for kabler.

 • B2 & C er de kabler med størst modstandsdygtighed i tilfælde af brand
 • Disse kabler giver størst beskyttelse
 • Her brandtestes i bundt som IEC 60332-3 i 20 min.
 • I henhold til gældende regler skal kabler brandtestes i uafhængige laboratorier
 • Kontinuerlig opfølgning fra uvildig instans
 • D & E klassificerede kabler giver et mere grundlæggende sikkerhedsniveau
 • Her testes kun enkeltkabel i 30 sek. - ikke i bundt!
 • Kun egenkontrol
 • Fortrinsvist PVC-kabler
 • Ingen krav til røg (s), partikler (d) og surhedsgrad (a)

 

Du skal være opmærksom på, at Trafik- og Byggestyrelsen i april 2016 bekendtgjorde, at klassifikationen Eca som minimum skal være gældende for kabler anvendt til fast installation i byggeri. Du får mere end det hos Scankab Cables. Vi har således et bredt udvalg af kabler med godkendelsen B2ca, som i henhold til gældende regler alle er testet i uafhængige laboratorier.