HVILKE KLASSIFICERINGS-NIVEAUER ER DER?

Byggevareforordningen fastlægger yderligere tre klassificeringsniveauer:

  • Mængden af produceret røg (s)
  • Mængden af partikler frigivet fra kablet under forbrænding (d)
  • Surhedsgraden (eller toksiciteten) af røgen (a)

RØGTÆTHED

s1: Meget begrænset mængde af røgudvikling

s1a: S1 med 80% sigtbarhed (UNE-EN 61034-2)

s1b: S1 med sigtbarhed mellem 60% og 80% (UNE-EN 61034-2)

s2: Begrænset mængde af røgudvikling

s3: Intet krav til mængde af røgudvikling

PARTIKELSPREDNING UNDER FORBRÆNDING

d0: Ingen brændende dråber eller partikler (UNE-EN 50399)

d1: Brændende dråber eller partikler i begrænset mængde (mindre en 10 sek.) (UNE-EN 50399)

d2: Intet krav til mængden af brændende dråber eller partikler

RØGSYRER

a1: Lavt syreindhold (UNE-EN 60754-2 ledeevne <2,5ms/mm y pH > 4.3)

a2: Mellemlæggende værdier af syre (UNE-EN 60754-2 ledeevne <10 ms/mm y pH > 4.3)

a3: Intet krav til mængden af syreindhold

BRANDTEST I FORHOLD TIL KLASSIFICERING

BRANDTEST - 20 MINUTTER
Et kabelbundt ophænges vertikalt i 3,5 m. højde. I bunden af kabelbundtet placeres en propanbrænder, der brænder i 20 minutter. Når brænderen slukkes, skal kablet selv slukke og lade den øvre del af kablet forblive intakt.
Ved at anvende kabler, der opfylder denne test, sikrer man sig mod spredning til andre områder via kabelnettet.
(IEC 60332-3)

 

BRANDTEST - 30 SEKUNDER
Et 60 cm. langt kabel placeres i lodret stilling i et lukket rum, hvorefter en flamme på 1kW tændes og brænder i 30 sekunder. Når flammen slukkes, må kablet ikke brænde videre.
(IEC 60332-1)