Hvilke klassificerings-niveauer er der?

Byggevareforordningen fastlægger yderligere tre klassificeringsniveauer:

  • Mængden af produceret røg (s)
  • Mængden af partikler frigivet fra kablet under forbrænding (d)
  • Surhedsgraden (eller toksiciteten) af røgen (a)

RØGTÆTHED

s1: Meget begrænset mængde af røgudvikling

s1a: S1 med 80% sigtbarhed (UNE-EN 61034-2)

s1b: S1 med sigtbarhed mellem 60% og 80% (UNE-EN 61034-2)

s2: Begrænset mængde af røgudvikling

s3: Intet krav til mængde af røgudvikling

 

PARTIKELSPREDNING UNDER FORBRÆNDING

d0: Ingen brændende dråber eller partikler (UNE-EN 50399)

d1: Brændende dråber eller partikler i begrænset mængde (mindre en 10 sek.) (UNE-EN 50399)

d2: Intet krav til mængden af brændende dråber eller partikler

 

RØGSYRER

a1: Lavt syreindhold (UNE-EN 60754-2 ledeevne <2,5ms/mm y pH > 4.3)

a2: Mellemlæggende værdier af syre (UNE-EN 60754-2 ledeevne <10 ms/mm y pH > 4.3)

a3: Intet krav til mængden af syreindhold


Brandtest i forhold til klassificering >>

Dine kontaktpersoner