OPLEVER DU OGSÅ, AT FORSIKRINGEN STILLER STØRRE KRAV?

Vi tilbyder et bredt udvalg af kabelløsninger, der imødekommer de stadig større krav, som forsikringsselskaber, myndigheder og bygherrer stiller til installationer i solcelleanlæg.

Forsikringsselskaberne prioriterer især:

BRANDSIKKERHED

Installationer skal opfylde strenge brandsikkerhedskrav. Brandsikkerhed har været i fokus i mange år med CPR-byggevareforordningen. Siden 2017 har det været obligatorisk at bruge CPR-godkendte kabler i hele EU, men forsikringsselskaber og brandmyndigheders krav er kun blevet skærpet på det område - især når det gælder brandsikkerhed i solcelletaganlæg.

GNAVERANGREB

Især ved solcelletaganlæg er der en betydelig risiko for gnaverangreb, og det er afgørende at beskytte kablerne i overensstemmelse med HD 60364-5-52 punkt 522.10. Kravet omfatter også jævnstrømskabler, der er installeret i henhold til HD 60364-serien.

Kablerne kan beskyttes ved hjælp af korrekt placering, udnyttelse af kablernes egenskaber eller mekanisk beskyttelse.

FIRE SAFETY FIRST

Forsikringsselskaberne fokuserer især på installationernes evne til at minimere brandspredning. Det er afgørende, at kablerne i sig selv er brandhæmmende og ikke bidrager til spredning af ilden ved en brand. Dette gælder både funktionssikre kabler og almindelige installationskabler.

Vælg vores brandhæmmende kabler - Topsolar® H1Z2Z2-K

Hvis du ønsker at imødekomme forsikringsselskabernes krav, og i øvrigt vil sikre høj brandsikkerhed for dine installationer, bør du vælge kabler med de højeste brandklasser.

På den måde forhindrer du spredning af ild f.eks. på tværs af et solcelleanlæg installeret på taget af en bygning, hvilket kan medføre katastrofale skader under en brand.

Ved at vælge kabler med de højeste brandklasser undgår du også behovet for at trække kabler gennem brandvægge, der adskiller sektioner med solcellepaneler i anlægget. Du kan i stedet fortsætte med at føre kablerne hen over brandvæggene.

Vi holder os konstant opdateret og lagerfører CPR-godkendte kabler med de højeste brandklasser, B2ca- og Cca-s1a,d1,a1. Vores Topsolar® H1Z2Z2-K-kabler har CPR-klassificering Cca og bryder standarden for branchen, der typisk præges af Eca-klassificerede kabler. Med det kabel er du derfor garanteret høj brandsikkerhed. 

Se vores sortiment af Topsolar® H1Z2Z2-K-solcellekabler her

BESKYT DIN INSTALLATION MOD GNAVERANGREB

Gnaverangreb udgør en betydelig trussel mod installationer i solcelleanlæg. Her stiller forsikringsselskaber og myndigheder også høje krav om, at kabler skal beskyttes, når der er risiko for gnavere.

Vi har de ideelle kabelløsninger: 

Vores armerede Topsolar® H1Z2Z2-K-kabel er især velegnet til installationer, hvor der er risiko for gnaverangreb. Den armerede skærm beskytter kablet og forhindrer gnavere i at gøre skade på kablet.

Samtidig er vores lukkede kabelbakker (NR2E-C) med låg (TNR2E) specielt designet til at forhindre skader på kablerne forårsaget af gnavere, fugle-ekskrementer og andre faktorer, der kan resultere i kortslutninger og nedbrud. Vores låg monteres nemt på kabelbakken, fastholdes med låseclips og sikrer effektiv beskyttelse af kablerne.

Find yderligere information om vores låg til kabelbakker her