EU-direktiv 2002/95/EF (RoHS)

1. juli 2006 blev et nyt EU direktiv indført, kaldet RoHs direktivet. Dette medførte, at stofferne Kviksølv, Cadmium, Crom (Cr6+), Bly samt PBB og PBDE med få undtagelser blev forbudt at anvende i el-branchen.

Scankab Cables A/S leverer i dag kun produkter i henhold til RoHS direktivet.