CPR - BYGGEVAREFORORDNINGEN

Scankab Cables er klar til indførelsen af CPR - også kaldet Byggevareforordningen - og vi vil derfor gerne dele vores viden med jer.

Hvad står CPR for?

Construction Products Regulation er en forordning fra EU. 

På dansk er CPR kendt som BYGGEVAREFORORDNINGEN, der har til formål at regulere grænserne for brandsikkerhed og farlige stoffer i materialer anvendt i byggeri.

Hvilke kabler er omfattet af CPR?

Kabler til installation i bygninger:

 • Kraftkabler
 • Installationskabler
 • Netværkskabler

Hver er formålet med Byggevareforordningen?

Formålet med byggevareforordningen er: 

 • At sikre en harmonisering i hele Europa af anvendte materialer i byggeriet
 • At opnå et højere sikkerhedsniveau for brand og farlige stoffer i materialer, der anvendes i byggeriet
 • At skabe større klarhed og sporbarhed af produkter anvendt i byggeriet

Hvad betyder CPR-reglerne for dig?

Installatør:

 • Skal sikre at kablet er CE-mærket og har den korrekte brandklassificering, hvilket findes i DoP
 • Skal kunne træffe det rigtige valg i forhold til den respektive opgave

Rådgiver:

 • Skal kende reglerne
 • Skal kunne træffe det rigtige valg i forhold til den respektive opgave

Distributør:

 • Skal kende til reglerne
 • Skal sikre sig, at kablet er CE-mærket og der medfølger DoP

Scankab Cables er som producent ansvarlig for CE-mærkning og DoP. Scankab Cables fungerer ligeledes som videnscenter og rådgiver om det rette valg af kabler. 

Hvad betyder de nye standarder?

Den tidligere standard IEC 60332-3 og alle underkategorier erstattes af EN 50575, som indeholder 7 underinddelinger:

 • Aca
 • B1ca
 • B2ca
 • Cca
 • Dca
 • Eca
 • Fca

De fire klassificeringer B2, C, D og E gælder direkte for elektriske kabler: 

EN 50575 indeholder 4 brandklasser, der direkte gælder for kabler.

 • B2 & C er de kabler med størst modstandsdygtighed i tilfælde af brand
 • Disse kabler giver størst beskyttelse
 • Her brandtestes i bundt som IEC 60332-3 i 20 min.
 • I henhold til gældende regler skal kabler brandtestes i uafhængige laboratorier
 • Kontinuerlig opfølgning fra uvildig instans
 • D & E klassificerede kabler giver et mere grundlæggende sikkerhedsniveau
 • Her testes kun enkeltkabel i 30 sek. - ikke i bundt!
 • Kun egenkontrol
 • Fortrinsvist PVC-kabler
 • Ingen krav til røg (s), partikler (d) og surhedsgrad (a)

Du skal være opmærksom på, at Trafik- og Byggestyrelsen i april 2016 bekendtgjorde, at klassifikationen Eca som minimum skal være gældende for kabler anvendt til fast installation i byggeri. Du får mere end det hos Scankab Cables. Vi har således et bredt udvalg af kabler med godkendelsen B2ca, som i henhold til gældende regler alle er testet i uafhængige laboratorier.


Hvilke klassificerings-niveauer er der?

Byggevareforordningen fastlægger yderligere tre klassificeringsniveauer:

 • Mængden af produceret røg (s)
 • Mængden af partikler frigivet fra kablet under forbrænding (d)
 • Surhedsgraden (eller toksiciteten) af røgen (a)

Brandtest i forhold til klassificering

BRANDTEST - 20 MINUTTER
Et kabelbundt ophænges vertikalt i 3,5 m. højde. I bunden af kabelbundtet placeres en propanbrænder, der brænder i 20 minutter. Når brænderen slukkes, skal kablet selv slukke og lade den øvre del af kablet forblive intakt.
Ved at anvende kabler, der opfylder denne test, sikrer man sig mod spredning til andre områder via kabelnettet.
(IEC 60332-3)

BRANDTEST - 30 SEKUNDER
Et 60 cm. langt kabel placeres i lodret stilling i et lukket rum, hvorefter en flamme på 1kW tændes og brænder i 30 sekunder. Når flammen slukkes, må kablet ikke brænde videre.
(IEC 60332-1)

Declaration of Performance

Producenten har den juridiske forpligtigelse til at udarbejde en Declaration of Performance (Ydeevnedeklaration – DoP):

 • Produkt
 • Anvendelsesformål
 • Kablets klassificering
 • Kontrolsystem

Denne process skal udføres af:

 • Officiel certificeringsinstans
 • Officielt laboratorium

Bed om en ydeevnedeklaration hos din sædvanlige producent på alle permanente kabler i byggeriet.

CE-mærkning

CE-mærkning på produktet: 

 • Produktets identifikation
 • Produktets anvendelse
 • Reaktion på brand iht. de nye regler 

Det er vigtigt, at du tilpasser dit lager og dine opgaver til kabler, der allerede er designet og kontrolleret efter alle CPR-kriterier. 

Du skal:

 • kontrollere, at kablerne er korrekt identificerede på både kappen og på identifikationsetiketten
 • at produktet indeholder CE-mærket i overensstemmelse med alle gældende direktiver
 • at leverandøren har den Declaration of Performance (også kendt som DoP eller på dansk, ydeevnedeklaration), som identificerer produktets tilsigtede anvendelse og brandmæssige overensstemmelser i henhold til den nye forordning

Mærkning af kabler

Kablet mærkes med:

 • CE-mærke
 • Klassificering
  • s (smoke = røg)
  • d (droplets = partikler)
  • a (acidity = surhedsgrad)
 • Kun kabler i B2- og C-klassen mærkes med den yderligere klassificering:
  s, d og a

Hvornår er CPR obligatorisk?

Er Scankab klar til CPR?

Scankab har i mange år efterlevet disse standarder – uden det kom os til gode

Vi er frontløber i Danmark på dette område og med indførelsen af CPR kan vi endelig få lov til at bevise det!

Din kontaktperson

Søren Porse

Søren Porse

Group Operations Manager

sp@scankab.dk
+45 2069 7205